80% Fagkonsulent til de fineste ungene i verden

OBS! SØKNADSFRISTEN ER UTE, OG ANNONSEN ER UTGÅTT!

Vis aktive jobber i denne kategorien

«Hvordan kan jeg kjenne igjen ungene dine?», spurte jegeren fuglemamma myrsnipa. «Du ser dem fordi de er de fineste ungene i verden», sa myrsnipa. (Nedtegnet i eventyret av Jørgen Moe fra 1840).

 

Myrsnipa passer ungene sine

Myrsnipa passer ungene sine

Myrsnipa er et samværsted hvor barn kan møte sine foreldre i trygge omgivelser og under tilsyn. Myrsnipa består i dag av to leiligheter hvor kvalifisert personal utfører tilsyn på oppdrag fra det kommunale barnevernet og domstolene. Samværene reguleres hovedsakelig etter Lov om barneverntjenester og Lov om foreldre og barn.
  
Vi bestreber oss på at det enkelte barn blir ivaretatt, samtidig som foreldrenes myndighet, integritet og verdighet blir opprettholdt.

 

På grunn av økt oppdragsmengde, og for å videreutvikle det faglige tilbudet, styrker vi bemanningen. Arbeidstiden vil variere på dagtid, samt noe på ettermiddag/kveld/ helg.

Arbeidsoppgaver:
• Planlegging og gjennomføring av samvær   
• Videreutvikle og kvalitetssikre tilbudet. 
• Representere Myrsnipa utad

Krav til kompetanse
• Fortrinnsvis barnevernspedagog/sosionom
• Erfaring fra arbeid med barn og familier
• God i relasjonsbygging og konflikt håndtering
• God skriftlig og muntlig framstillingsevne
• Datakyndig
• Erfaring med arbeid i flerkulturelle familier er ønskelig

Personlige egenskaper
• Positiv og omgjengelig i møte med mennesker 
• Gode samarbeidsevner 
• Evne til å observere og reflektere
• Selvstendig
• Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
• Et variert og spennende arbeidsmiljø med gode kolleger
• Faglig veiledning
• Lønn etter gjeldende tariffavtaler
• Mulighet for 100% stilling

Søknad med CV sendes til ****** innen 25 mars.
Ønskes det ytterligere informasjon vedr stillingen kontakt Myrsnipa ved leder Marianne Bøe tlf****** / ******

www.facebook.com/bymisjonvestfold

Skriftlig søknad med kopi av vitnemål og attester sendes til ovennevnte mailadresse eller
skriftlig til: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Vestfold, Postboks 421, 3101 Tønsberg

Søknadsfrist:  25. mars 2014.

Skriv ut

Bedrift

Sted

Stillingsprosent

- Heltid/Deltid

Adresse

Vestfold, Tønsberg

Kategori

Utdanningsnivå

Universitet/høyskole

ID

1590823