FØRSTEAMANUENSIS/FØRSTELEKTOR/ HØGSKOLELEKTOR-BYGG

OBS! SØKNADSFRISTEN ER UTE, OG ANNONSEN ER UTGÅTT!

Vis aktive jobber i denne kategorien

Høgskolen i Gjøvik har ca 3300 studenter og 360 ansatte fra over 35 nasjoner. Siden 2006 har studenttallet økt med over 50%.

Høgskolen er faglig organisert i Avdeling for helse, omsorg og sykepleie, Avdeling for informatikk og medieteknikk og Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse.

Høgskolen tilbyr en rekke bachelor- og masterstudier,samt et doktorgradsprogram i informasjonssikkerhet og en rekke etter-og videreutdanningstilbud.

Høgskolen legger stor vekt på å være nær og dynamisk, nær studentene og arbeidslivet, og dynamisk i utdanningen nasjonalt og internasjonalt.

Gjøvik er en trivelig by i naturskjønne omgivelser ved Mjøsas vestre bredd. Gjøvik og nærområdet rundt med sine ca 70.000 innbyggere, er kjent for driftighet i næringslivet, og rikt kulturliv. Høgskolen ligger sentralt på Gjøvik, og har et tett samarbeid med regionalt næringsliv.

Høgskolen er prisbelønnet for godt arbeidsmiljø. Gjøvik ligger 2 t fra Oslo, 1,5 t fra Gardermoen lufthavn og 40 min kjøring til innlandsbyene Lillehammer og Hamar.

Gjøvikregionen starter også opp en internasjonal skole,Gjøvikregionen International School,webside www.gjovikis.no fra august 2015. Skolen vil tilby IB World School's PYP program.

Høgskolen i Gjøvik, faggruppe bygg ved Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, søker etter en person med generell bygg-kompetanse og helst praktisk erfaring fra veg og/eller VA.

Fagmiljøet har tett samarbeid med bransjen på disse områder, og den som ansattes er forventet å videreutvikle dette samarbeidet.

Avdelingen har som strategi å utvikle et sterkt forskningsmiljø innen bærekraftige bygg og byggeprosesser med henblikk på både teknisk perspektiv og brukerperspektiv, og det arbeides med å utvikle et masterstudium innen bygg på dette området. Alle ansatte i fagmiljøet forventes delta i dette arbeidet.

Kvalifikasjoner
Dokumentert førstekompetanse innenfor relevante fagområder og/eller master med arbeidserfaring fra anleggsvirksomhet.
Personlig egnethet og evne til samarbeid
God kunnskap om byggsektoren
Kommunikasjon på norsk og engelsk

Oppgavene omfatter undervisning og gjennomføring av prosjekter. Personen må være i stand til å jobbe tverrfaglig. Det forventes at personen påtar seg undervisning og veiledning, hovedsakelig på bachelorgradsnivå. Rett person må kunne initiere og lede eget og andres prosjektarbeid og må kunne utføre administrative oppgaver etter behov.

Bygg-miljøet ved høgskolen er spennende og har stor aktivitet innenfor FoU-basert undervisning på campus og innenfor nettbaserte studier rettet mot voksne personer i yrkeslivet. Ansatte gis gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

Det kreves også praktisk/pedagogisk utdanning og/eller erfaring fra undervisning/veiledning. Dersom søker mangler slik praksis/utdanning, vil det måtte påregnes obligatorisk internkurs i høgskolepedagogikk.

Vi tilbyr

  • Store muligheter for faglig og personlig utvikling
  • En arbeidsplass i god utvikling
  • Gode pensjonsordninger som medlem i Statens Pensjonskasse
  • Gode lånevilkår til bolig i Statens Pensjonskasse
  • Lønn etter avtale

Den som blir tilsatt må rette seg etter lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen. Gruppelivsforsikring og yrkesskadeforsikring er inkludert. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Det er 6 måneders prøvetid.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Kvinner er underrepresentert på avdelingen i undervisnings- og forskerstillinger, og vi oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Ytterligere informasjon kan fås på www.hig.no og ved henvendelse til dekan Torbjørn Skogsrød, tlf. ******eller seksjonsleder Astrid Stadheim, tlf******.

Høgskolen i Gjøvik benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber våre søkere om å registrere sin søknad på: www.hig.no under jobb, med dokumenterte vitnemål, attester og CV med publikasjonsliste. Eventuelle vedlegg sendes pr post med henvisning til elektronisk søknad til Høgskolen i Gjøvik, Pb 191,2802 Gjøvik.

Innsending av større vitenskapelige publikasjoner/arbeider kan bli etterspurt senere. Før eventuelt tilsetting vil det kreves avholdt prøveforelesning i relevant, oppgitt tema.

Søknadsdokumenter returneres ikke.

Søknadsfrist: 15.februar 2015.

Skriv ut

Bedrift

Høgskolen i Gjøvik har i overkant av 2000 studenter og 230 ansatte. Høgskolen er i sterk fremgang og var en av de... Mer om Høgskolen i Gjøvik

Sted

Utdanningsnivå

Universitet/høyskole

Stillingsprosent

- Heltid

ID

1690791