Forvaltningsrådgiver for grunnskolen

OBS! SØKNADSFRISTEN ER UTE, OG ANNONSEN ER UTGÅTT!

Vis aktive jobber i denne kategorien

I Nittedal kommune har vi ti grunnskoler, syv barneskoler og tre ungdomsskoler. 
Nittedalsskolen er i gang med en solid satsing på kvalitetsarbeid og skoleutvikling. 
Vi søker deg som ønsker å bli med å skape fremtidens skole sammen med oss. Nittedalsskolen skal kjennetegnes av en skoleeier som stiller krav og følger opp, god og tydelig skoleledelse, god kvalitet på undervisningen og høye ambisjoner for alle våre elever. 

Arbeidsoppgaver 
Du vil inngå i kommunalsjefens stab og rapportere direkte til kommunalsjefen. Rådgivning til skoleledelsen vil være sentralt. Du skal følge opp at statlige føringer fra direktorat og departement implementeres og etterleves, herunder skoleeiers forsvarlige system for vurdering av om kravene i lover og forskrifter overholdes. Du vil ha ansvar for tilsyn gjennomført av Fylkesmannen og andre instanser. Du vil også ha ansvar for forvaltning av gjesteelever, skoleskyss, klagebehandling på skoleeiernivå, bistå skolene i gjennomføring av bla. nasjonale prøver, eksamensavvikling, elevundersøkelsen og nasjonale kartleggingsprøver. Politisk saksbehandling vil være en del av arbeidsoppgavene 

Kvalifikasjoner 
Vi søker deg som har: 
Høgskole eller universitetsutdanning 
God kunnskap om nasjonale føringer og kvalitetssystemer for grunnskolen 
God kunnskap om opplæringsloven med forskrifter 
Digitale ferdigheter på middels høyt nivå 
Kunnskap om anvendt statistikk 

Egenskaper 
Vi søker deg som: 
Kommuniserer godt både muntlig og skriftlig 
Er strukturert og nøyaktig 
Kan arbeide selvstendig og i team 
Har stor arbeidskapasitet 
Er engasjert og har pågangsmot 

Vi tilbyr: 
Gode muligheter for faglig utvikling 
Motiverte og engasjerte kollegaer 
En ambisiøs og fremtidsrettet ledelse 
Konkurransekraftig lønn 
God pensjonsavtale 

Skriv ut

Bedrift

Sted

Stillingsprosent

- Heltid

ID

1741443

Kategori

Utdanningsnivå

Universitet/høyskole