Professor i barns och ungdomars psykiska hälsa

OBS! SØKNADSFRISTEN ER UTE, OG ANNONSEN ER UTGÅTT!

Vis aktive jobber i denne kategorien

Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka******studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Beskrivning
Vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap finns Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa (CFBUPH). Centrumet bildades 2009 och är idag en av fakultetens starkaste forskargrupper. CFBUPH är regionalt förankrat och har ett omfattande samarbete med nationella myndigheter och med forskargrupper nationellt och internationellt. Vårt mål är att CFBUPH ska bli ett internationellt ledande forskningscentrum inom området barns och ungdomars psykiska hälsa.

Vi genomför och deltar i stora undersökningar om barns och ungdomars sociala och hälsomässiga förhållanden, såväl i Värmland som nationellt och internationellt.

Forskningen vid CFBUPH är huvudsakligen externt finansierad. Med sexårigt programstöd från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och i samverkan med Göteborgs universitet studerar vi ”Effekter av förändrade livsvillkor på barns och ungdomars psykiska hälsa”. I forskningsprogrammets Advisory Board ingår ledande forskare från Australien, Kanada, Storbritannien och Tyskland.

CFBUPH medverkar i det psykologprogram som höstterminen 2015 startade vid Karlstads universitet. CFBUPH har en egen webbplats: www.kau.se/cfbuph

Vid CFBUPH arbetar forskare med bakgrund i demografi, folkhälsovetenskap, psykologi, socialt arbete och sociologi. Forskargruppen består idag av tio personer. Vi vill nu förstärka vår kompetens och kapacitet med en professor.

Anställningen som professor är vid institutionen för sociala och psykologiska studier, med organisatorisk placering vid CFBUPH.

Arbetsuppgifter
Som professor består arbetsuppgifterna till största delen av forskning, i första hand inom ramen för det pågående forskningsprogrammet vid CFBUPH om trender och sociala bestämningsfaktorer för ungas psykiska hälsa.

En mycket viktig arbetsuppgift är att medverka till extern forskningsfinansiering.

I arbetsuppgifterna ingår också undervisning, handledning av doktorander och samverkan med det omgivande samhället.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet i ämne inom CFBUPH:s verksamhetsområde, förmåga att samarbeta över ämnesgränser samt visat förmåga att initiera och framgångsrikt leda forskningsprojekt. Erfarenhet som lärare från grund- och forskarutbildning är en förutsättning. Mycket goda kunskaper i kvantitativ metod och i engelska är krav för anställningen. För vidare information om behörighet se även Karlstads universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder
Vi söker en disputerad forskare som bedrivit forskning av relevans för centrumets forskningsområde. Stor vikt läggs vid erfarenhet av internationellt samarbete, erfarenhet av storskaliga populationsstudier, förmåga att erhålla externa forskningsmedel samt erfarenhet av att som huvudhandledare leda doktorander fram till disputation. Vi fäster också stor vikt vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga och noggrannhet liksom förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för andra.

Goda kunskaper i svenska är önskvärt. Om kunskaper i svenska saknas förväntas den sökande tillägna sig sådana.

Villkor
Anställningen är tillsvidare på heltid (100 %). Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Minst två referenspersoner ska anges. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning.

Ansökan ska bestå av:

• styrkt meritsammanställning

• fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig (eller konstnärlig) verksamhet

• redogörelse för pedagogisk grundsyn

• intyg från tidigare verksamhetsmiljöer

• intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper

• redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, erfarenhet från ledning, samarbete och administration

• redogörelse för språkkunskaper i svenska och engelska

• planer för den framtida verksamheten

• publikationsförteckning

• kopior på betyg, intyg och examensbevis

• högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex.läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent" som finns på vår webbsida ”Lediga anställningar”. Där finner du också Karlstads universitets anställningsordning.

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsvertyg. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem.

Undantag: De underlag som inte kan skickas digitalt exempelvis böcker och publikationer ska skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange ref.nr REK 2016/90

Sista ansökningsdag: ******

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Skriv ut

Bedrift

Sted

  • - Sverige
  • -

Stillingsprosent

- Heltid

ID

1770714

Utdanningsnivå

Universitet/høyskole