Rektor Sørli barneskole - Sørli skole

OBS! SØKNADSFRISTEN ER UTE, OG ANNONSEN ER UTGÅTT!

Vis aktive jobber i denne kategorien

Sørli skole ligger flott til like ved Nittedal stasjon og markagrensen. I 2014 gjennomgikk skolen en omfattende utbygging og skolebygget fremstår som både funksjonelt og estetisk. 
Skolen har 265 elever og sirka 40 ansatte. Skolen tar imot elever fra boligområdet Kruttverket som er i kraftig ekspensjon. Elevtallet vil i de nærmeste årene øke til sirka 400 elever. 

I ditt lederteam vil du ha med deg to inspektører, en med ansvar for SFO. Sørli skole er en godt drevet skole med solide systemer og rutiner. Elevresultatene har vært stabilt gode over år. Satsingsområder er vurdering for læring og tilpasset opplæring. 

Kvalitetsarbeid preget av evidens er nittedalsskolens hovedsatsing. Sammen er vi i ferd med å utvikle en praksis med røtter i elevsentrert skoleledelse. Din viktigste oppgave som rektor vil være å sikre kvalitativt god undervisning og læring i det enkelte klasserom. Målsettingen er en praksis preget av høye ambisjoner for den enkelte elev, godt vurderingsarbeid, gode relasjoner mellom lærer og elev og variert, tilpasset undervisning. Elevens læringsutbytte skal være utgangspunkt for ledelsens prioriteringer og strategivalg 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

I hht. Opplæringslovens § 10-9 og Barnehagelovens § 19, samt politiregisterloven § 39, kreves det politiattest for å arbeide med barn- og unge, . Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn og må ikke være eldre enn 3. mnd.I tillegg skal det opplyses om alvorlige volds- og narkotikakriminalitet. 

Interne søkere må bruke sin private e-postadresse.

Arbeidsoppgaver

 • Lede skolens totale virksomhet i tråd med nasjonale og kommunale retningslinjer
 • Personalansvar
 • Budsjettansvar
 • Resultatansvar

Kvalifikasjoner

 • Godkjent pedagogisk utdanning
 • Skoleledererfaring
 • Ønskelig med mastergrad i skoleledelse

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Målrettet motivator
 • Relasjonell personalleder
 • Strukturert administrator
 • Engasjert strateg
 • God kommunikator
 • Modig gjennomfører

Vi tilbyr

 • Spennende, utfordrende og utviklende lederoppgaver
 • En engasjert og ambisiøs skoleeier som følger opp
 • Gode faglige utviklingsmuligheter i et lærende fellesskap
 • Mulighet for å være med å forme fremtidens nittedalsskole
 • Konkurransedyktige vilkår
Skriv ut

Bedrift

Sted

Stillingsprosent

- Heltid

ID

1742274

Utdanningsnivå

Universitet/høyskole