Senioringeniør

OBS! SØKNADSFRISTEN ER UTE, OG ANNONSEN ER UTGÅTT!

Vis aktive jobber i denne kategorien

Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor offshoreteknologi, marin- og undervannsteknologi, industriell teknologi og driftsledelse, bygg- og konstruksjonsteknikk, maskinteknikk og materialteknologi. Det tilbys studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Instituttet har en høy internasjonal profil med ansatte og studenter fra hele verden. Det er i dag 60 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 660 studenter ved instituttet.

Senioringeniør

Universitetet i Stavanger har ledig fast stilling som senioringeniør ved Det teknisk - naturvitenskapelige fakultet, Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, ved laboratorium IKM, ledig snarest.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for drift og vedlikehold av elektromikroskop og tilsvarende instrumenter i laboratoriet
 • Forestå vedlikehold og drift av diverse laboratorieutstyr
 • I samarbeid med vitenskapelig personale, gjennomføre undervisning og veiledning av studenter på laboratoriene
 • Veiledning og tilrettelegging for studenter i forbindelse med eksperimentell virksomhet under utførelse av bacheloroppgaver, masteroppgaver og doktorgradsprosjekter
 • I samarbeid med vitenskapelig personale, delta i forskningsprosjekter, utviklingsoppgaver, oppdragsvirksomhet og faglige oppgaver som instituttet påtar seg 

Søker må ha følgende kvalifikasjoner:

Mastergrad i materialteknologi, fysikk, kjemi, geologi eller tilsvarende kompetanse. Søker må ha god erfaring med SEM og TEM instrumenter. Må være selvstendig, initiativrik og ha gode samarbeidsevner. Må ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk. Norsk kan erstattes med svensk eller dansk.

Videre vil det bli lagt vekt på at søker:

 • er praktisk anlagt og har evne til selvstendig problemløsing
 • har gode IT-kunnskaper
 • har pedagogisk erfaring
 • har førerkort for bil
 • har kompetanse som kan komplettere andre behov ved instituttet.

Vi tilbyr:

 • gjennomgangsbolig
 • god velferdsordning
 • eget treningssenter

Stillingsbeskrivelsen gir informasjon om organisatorisk plassering, ansvarsområde og arbeidsoppgaver.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til laboratorieleder John Grønli, tlf.: ******, epost ****** eller til instituttleder Tor H. Hemmingsen, tlf.:  ******, epost ******.

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR konsulent Kathrine Molde, tlf.: ******, epost ******.

Stillingen lønnes som senioringeniør avhengig av søkers kvalifikasjoner, etter statens lønnsregulativ, l.pl. 90.301 Senioringeniør, kode 1181 senioringeniør, kr****** bto pr år.

Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens Pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter. Medlemmer kan søke boliglån til gunstige vilkår.

Universitetet i Stavanger har få kvinner i tekniske stillinger og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Søknad registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Vitnemål, attester og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer. Hvis vedleggene overskrider 15 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Stillingsbeskrivelse

1. Organisatorisk plassering

 • Stillingsinnehaver er ansatt ved Universitetet i Stavanger. For tiden er stillingen organisatorisk plassert ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi.
 • Laboratorieleder for laboratorievirksomheten er nærmeste overordnet for stillingen.
 • Stillingen kan inngå i institusjonelle nettverk og faggrupper innenfor fagfeltet. Stillingen kan også inngå i prosjekter uavhengig av organisatorisk plassering.

2. Ansvarsområde

Senioringeniøren har et særlig ansvar for avansert vitenskapelig utstyr, spesial programvare og forskningslaboratoriene med transmisjonselektronmikroskop (TEM) og scanning elektronmikoskop (SEM).Senioringeniøren skal opparbeide og opprettholde en utstrakt kontakt med interne og eksterne fagmiljøer med siktemål å oppnå en høy grad av utnyttelse av elektromikroskopilaboratoriet 

3. Arbeidsoppgaver

 • Laboratorieundervisning og veiledning av studenter i instituttets emner på bachelor og masternivå.
 • Delta aktivt i de eksperimentelle forskningsaktivitetene sammen med det øvrige vitenskapelige og tekniske personalet.
 • Senioringeniøren skal sammen med øvrig personale tilrettelegge og veilede ved studentlaboratoriene bistå/veilede  bachelor-, master- og dr.grads- studenter, samt delta i FoU-arbeid der det ligger til rette for dette.
 • Selge og utføre eksterne oppdrag på elektronmikroskopene TEM og SEM.
 • Kan få selvstendig ansvar for forskningsprosjekter.
 • Senioringeniøren skal sammen med det øvrige laboratoriepersonalet delta i generelt vedlikehold av instituttets laboratorier.
 • Senioringeniøren har plikt til å påse at foreskrevet verneutstyr er tilstede og at studenter og andre som benytter utstyret under arbeidet, samt at alle verne- og sikkerhetsforanstaltninger blir fulgt. Senioringeniøren samarbeider om dette med laboratorieleder og den som har faglig ansvar for aktuelle øvelser/laboratorier, samt øvrig ingeniørpersonell.
 • Innenfor sitt kompetanseområde vil senioringeniøren bli pålagt å utføre programfestet undervisningspregede oppgaver.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen.

Skriv ut

Bedrift

Sted

Utdanningsnivå

Universitet/høyskole

Stillingsprosent

- Heltid

ID

1779478