Sivilingeniør/master i VA-fag

OBS! SØKNADSFRISTEN ER UTE, OG ANNONSEN ER UTGÅTT!

Vis aktive jobber i denne kategorien

Høgskolen i Ålesund har ca. 2200 studenter og 230 ansatte. Høgskolen er et sentralt kompetansemiljø i regionen og holder til i flotte lokaler 4 km fra Ålesund sentrum. Ålesund er en trivelig by med ca. 45.000 innbyggere, og ligger vakkert plassert mellom fjord og fjell i umiddelbar nærhet til flere av Norges mest kjente natur- og kulturattraksjoner. Byen og regionen har et rikt og variert næringsliv, som preges av en utstrakt og globalt rettet eksportvirksomhet, særlig innenfor områdene fisk, skipsbygging og møbelproduksjon. Ålesund preges også av den unike jugendarkitekturen som kjennetegner byens sentrum. Mer informasjon om Ålesund og regionen finner du på www.visitalesund.com.

Sivilingeniør/master i VA-fag

Avdeling for ingeniør- og realfag (AIR) er en av to avdelinger som organiserer all teknologisk utdanning og forskning ved Høgskolen i Ålesund. Avdelingen har gode arbeidsforhold, og ingeniørutdanningen tok fra nyttår 2013 i bruk nye laboratoriefasiliteter som vil styrke vår utdanning og forskning.

I samarbeid med nærings- og arbeidslivet, kommuner og fylkeskommunen, skal vi bygge et solid fagmiljø innen fagområdet VA-fag. Vi søker derfor etter en sivilingeniør/master i VA-fag for tilsetting som høgskolelektor, evt. overingeniør/senioringeniør.

Arbeidsoppgaver:

 •     Undervisning i bachelorstudium bygg
 •     Vedlikeholde og utvikle Høgskolens VA-faglige nettverk og samarbeid
 •     FoU i samspill med kommuner og næringsliv
 •     Etterutdanning i samsvar med arbeidslivets behov

Ønsket bakgrunn/kvalifikasjoner:

 •     Sivilingeniør/mastergrad innen fagområde vann og avløp, eller bachelorutdanning kombinert med solid relevant erfaringsbakgrunn
 •     Praktisk-pedagogisk eller annen pedagogisk utdanning, og/eller erfaring fra undervisning/veiledning
 •     Erfaring fra VA-feltet i kommunal eller privat virksomhet
 •     God kjennskap til faglige utfordringer knyttet til prosjektering og/eller drift av VA-anlegg i norske kommuner

Minimumskrav for tilsetting som overingeniør er bachelorutdanning eller tilsvarende kombinert med relevant praksis.

Ønskede egenskaper
Personlige egenskaper som gode samarbeidsevner, nettverksbygging, kommunikasjon og formidling vil bli vektlagt. Den som tilsettes må beherske norsk som arbeids- og undervisningsspråk.

Vi tilbyr deg

 •     Lønn etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1008 høgskolelektor, lønnstrinn 47-71, evt. 1087 overingeniør lønnstrinn 53-83, eller 1181 senioringeniør, lønnstrinn, 58–93, etter kompetanse/ansiennitet. Stillingen lønnes normalt innenfor lønnstrinn 65–71(høgskolelektor) eller lønnstrinn 55-75 (overingeniør/senioringeniør)
 •     Medlemskap i Statens pensjonskasse gir deg tjenestepensjon, tilbud om boliglån til gunstig rente, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 •     Dyktige kollegaer og et faglig engasjerende arbeidsmiljø

Andre opplysninger
Tilsetting skjer på de vilkår som følger lover for offentlige tjenestemenn, regulativ, reglement og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, der originale vitnemål/attester o.a. forventes fremlagt. Søkere kan også bli bedt om å holde en prøveforelesning. CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet legges ved den elektroniske søknaden, sammen med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Liste over vitenskapelige arbeider skal også legges ved der dette er aktuelt.

Høgskolen i Ålesund er IA-bedrift og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke stillingen. Det er få kvinner på avdelingen og vi oppfordrer derfor kvinner til å søke.

Nærmere opplysninger om stillingen, kan fås ved henvendelse til dekan Geirmund Oltedal, tlf. ******.

Fylke: Møre og Romsdal
Jobbtype: Fast
Heltid/Deltid: Heltid
Arbeidstid: Dag
Søknadsfrist: 25.01.2015
Tiltredelse: etter avtale
Arbeidssted: Ålesund
Hjemmeside: http://www.hials.no

Skriv ut

Bedrift

Sted

Utdanningsnivå

Universitet/høyskole

Stillingsprosent

- Heltid

ID

1686776